Mirzeta Kašić-Lelo,
Suvad Lelo,
Rifat Škrijelj

Udruženje za zaštitu i inventarizaciju životinja, Ilijaš
Omladinska 2, 71.380 Ilijaš, Bosna i Hercegovina

2, 3 Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Sarajevo
Zmaja od Bosne 33-35, 71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

ABSTRACT

Kašić-Lelo, M., Lelo, S.: General data about proficiency of Rose Chafer, Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) (Insecta: Cetoniidae), at Bosnia and Herzegovina. Prilozi fauni Bosne i Hercegovine, 2: 52-60. In this paper was given general and specific data about cetonia at Bosnia and Herzegovina.

Key words: cockchafer, Cetonia, aurata, Bosnia and Herzegovina, ecology

 

LITERATURA

Balthazar, V., 1956: Fauna ČSR, VIII – Brouci listorozi-Lamellicornia I. Praha.

Baraud, J., 2001: Coléoptères Scarabaeoidea D`Europe. Société Linnéenne de Lyon, reprint, Lyon.

Curti, M, 1913: Revision der paläarktischen Arten der Gattung Cetonia. Entomologische Mittelungen, Band II, pp: 340-373.

Erichson, W. F., 1848: Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, Coleoptera III, pp: 603-605, Berlin.

Fiori, A., 1903: La Cetonia aurata e sue varieta dell` Italia continentale. Revista Colleterologica Italiana, Band III, pp: 175-194.

Kašić-Lelo, M., 2005: Osnovne spolne karakteristike i omjer spolova vrste Cetonia aurata Linnaeus, 1761 (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) u lokalnim populacijama Bosne i hercegovine i susjednih zemalja. Magistarski rad, Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo.

Kašić-Lelo, M., Lelo, S., 2002: Prostorna promjenljivost vrste Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) uže okoline Brodareva. Poljoprivreda i šumarstvo, 4 (3-4): 151-162.

Kašić-Lelo, M., Lelo, S., 2004: Osnovne spolne karakteristike i brojni odnos spolova u odabranim bosanskohercegovačkim lokalnim populacijama vrste Oxythyrea funesta Poda, 1761 (Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae). Prilozi fauni Bosne i Hercegovine, 1: 17-24. U štampi.

Krell, F. T., 1999. Zur Identitat von Melolontha farinosa Kraatz, 1864 (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae). Beitrage zur Entomologie, 49 (2): 383-387.

Lelo, S., 2000: Zlatobuba (Cetonia aurata Linnaeus, 1761). Biološki list, januar 2000,         pp: 21-23.

Lelo, S., 2003: Varijacija jedinki vrste Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) na području šire okoline Sarajeva. Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 48 (53): 5-12.

Lelo, S., 2005: Sistematski prijegled balegara Bosne i Hercegovine. Unutar: S. Lelo (urednik), Fauna Bosne i Hercegovine – Biosistematski prijegledi. Interno izdanje Udruženja za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš, Kanton Sarajevo.

Lelo, S., 2006: Review of the Mikšić`s list of Dung Beatles (Insecta: Scarabaeoidea) in Bosnia. Multidisciplinary International Conference on Europaean Geoheritage Integration, ProGeo – Sarajevo 2006 (with 11th ProGeo annual meeting), 22.-28. May/svibanj, Faculty of Science and Mathematics, University of Sarajevo, pp. 28.

Lelo, S., Škrijelj, R., 2001: Sinhronična varijabilnost jedinki vrste Cetonia aurata (Linnaeus, 1761)(Coleoptera: Scarabaeidae, Cetoniinae) na području Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Prirodni potencijal kopna, kontinentalnih voda i mora Crne Gore i njihova zaštita, Žabljak, 20.-23. septembar, Institut za biologiju Mora, Kotor i Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore, Podgorica, Jugoslavija, knjiga kratkih pregleda, pp: 90.

Leoni, G., 1910: Contributo allo studio dei Lamellicorni italiana. Rev. Col. Ital., VIII, pp: 54-143.

Medvedev, S. I., 1964: Fauna SSSR, Žestokrylije, X, 5, plastinčatousyje (Scarabaeidae) podsem. Cetoniinae, Valginae. Moskva – Lenjingrad.

Mikšić, R., 1953: Fauna insectorum Balcanica – Scarabaeidae. Narodna štamparija Sarajevo.

Mikšić, R., 1956: Daljnji prilog upoznavanju varijabilnosti vrste Cetonia aurata L. na području FNR Jugoslavije i ostalih balkanskih zemalja. Glasnik Prirodnjačkog muzeja srpske zemlje, B, 8: 39-73.

Mikšić, R., 1965: Scarabaeidae Jugoslavije III (Monographie). Naučno društvo Bosne i Hercegovine, 25 – 6, Sarajevo.

Mikšić, R., 1970: Katalog der Lamellicornia Jugoslawiens. Institut za šumarstvo – posebo izdanje, pp: 57, Sarajevo.

Mikšić, R., 1982: Monographie der Cetoniinae der Palaarktischen und Orientalischen region, Band 2 und 3. Šipad – OOUR “Silva” – Institut za istraživanje i projektovanje u šumarstvu, pp: 210-262, Sarajevo.

Reitter, E., 1898: Bestimmungs-Tabelle der Melolonthidae aus der europäschen Fauna und den angrenzenden Ländern (Dynastini, Euchirini, Pachypodini, Cetonini, Valgini, Trichini) (Best. – Tab. XXXVIII), Brno, pp: 41-44.

 

SAŽETAK

Pripadnici roda Cetonia Fabricius, zbog svoje ljepote i velike varijabilnosti su bili predmet istraživanja mnogih naučnika. Značajne podatke o ovoj vrsti, sakupljene kroz temeljna istraživanja na prostoru AVNOJ-evske Jugoslavije pa i Bosne i Hercegovine, dao je R. Mikšić kroz niz naučno-stručnih radova. Prilog poznavanju varijabilnosti ove vrste na prostorima Bosne i Hercegovine prezentirao je i S. Lelo u nekoliko naučnih osvrta, a detaljnije podatke o rasprostranjenju i karakteristikama populacija južne Bosne i Hercegovine iznijela je M. Kašić-Lelo izradom magistarske teze. Nažalost, u posljednjih dvadesetak godina istraživanja ove vrste, kao i uopće istraživanja na insektima, su veoma oskudna.

Istraživanje jedinki vrste Cetonia aurata Linnaeus na teritoriji Bosne i Hercegovine ima veoma dugu tradiciju. Postoji veliki broj jedinki u kolekcijama bosanskohercegovačkih muzeja, ali i u muzejima susjednih zemalja, kao i u privatnim kolekcijama, poput kolekcije Lelo. Na osnovu svih prezentiranih podataka možemo reći da posmatrana vrsta naseljava cijelu Bosnu i Hercegovinu, i to u nizu infrasubspecijskih kategorija.

Download PDF No. 002g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *