Tip časopisa “Prilozi fauni Bosne i Hercegovine”

“Prilozi fauni Bosne i Hercegovine” je naučno-stručni časopis Udruženja za inventarizaciju i zaštitu životinja, koji se bave proširivanjem i produbljivanjem naučnih saznanja iz oblasti zoologije (sistematika, evolucija, ekologija, etologija, genetika, fiziologija, anatomija). Ovaj časopis je prvenstveno namijenjen široj bosanskohercegovačkoj zajednici, i posvećen je lokalnoj fauni, pa se preporučuje da se radovi pišu na nekom od maternjih jezika konstitutivnih naroda u državi Bosni i Hercegovini (bosanski, hrvatski ili srpski jezik) sa abstraktom na engleskom jeziku (200-250 znakova) i sažetkom na engleskom jeziku (do 600 znakova).

Periodičnost

Časopis izlazi jednom godišnje.

Redakcija

GLAVNI UREDNIK:
Prof. dr. Sci. Suvad Lelo

UREDNIČKI SAVJET:
Prof. dr. Sci. Željko Tomanović (Srbija)
Prof. dr. Sci. Mladen Kučinić (Hrvatska)
Prof. dr. Sci. Ivo Karaman (Crna Gora)
Prof. dr. Sci. Nedžad Karić (BiH)
Dr. Sci. Adem Hamzić (BiH)
Dr. Sci. Marko Karaman (Crna Gora)

UREDNIČKI ODBOR:
Prof. dr. Sci. Suvad Lelo
Prof. dr. Sci. Sadbera Trožić-Borovac
Prof. dr. Sci. Naris Pojskić
Prof. dr. Sci. Amela Katica
Prof. dr. Sci. Adaleta Durmić-Pašić
Prof. dr. Sci. Denisa Žujo Zekić
Prof. dr. Sci. Sanel Riđanović
Dr. Sci. Mirzeta Kašić-Lelo
Dr. Sci. Dražen Kotrošan
Dr. Sci. Sabina Trakić
Nedim Šuta, MA

TEHNIČKI UREDNIK:
Andrej Gajić
Jasna Hanjalić

DTP:
Prof. dr. Sci. Suvad Lelo

LEKTOR:
Edita Spahić-Drešković

PROOFREADING:
Jesenka Hadžibegić

Izdavač

Udruženje za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš, Kanton Sarajevo