Suvad Lelo,
Mirzeta Kašić-Lelo

Odsjek za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo
Zmaja od Bosne 33-35, 71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

ABSTRACT

Lelo, S., Kašić-Lelo, M.: The level of investigations of species hermit beetle, Osmoderma eremita (Scopoli, 1763) (Insecta: Cetoniidae) at Bosnia and Herzegovina. Prilozi fauni Bosne i Hercegovine, 2: 45-51. In this paper was given general and specific data about hermit beetle at Bosnia and Herzegovina.

Key words: hermit beetle, osmoderma, eremita, Bosnia and Herzegovina, ecology

LITERATURA

Baraud, J., 2001: Coléoptères Scarabaeoidea D`Europe. Société Linnéenne de Lyon, reprint, Lyon.

Lelo, S., 2005: Sistematski prijegled balegara Bosne i Hercegovine. Unutar: S. Lelo (urednik), Fauna Bosne i Hercegovine – Biosistematski prijegledi. Interno izdanje Udruženja za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš, Kanton Sarajevo.

Lelo, S., 2006: Review of the Mikšić`s list of Dung Beatles (Insecta: Scarabaeoidea) in Bosnia. Multidisciplinary International Conference on Europaean Geoheritage Integration, ProGeo – Sarajevo 2006 (with 11th ProGeo annual meeting), 22.-28. May/svibanj, Faculty of Science and Mathematics, University of Sarajevo, pp. 28.

Mikšić, R., 1953: Fauna insectorum Balcanica – Scarabaeidae. Narodna štamparija Sarajevo.

Mikšić, R., 1965: Scarabaeidae Jugoslavije III (Monographie). Naučno društvo Bosne i Hercegovine, 25 – 6, Sarajevo.

Mikšić, R., 1970: Katalog der Lamellicornia Jugoslawiens. Institut za šumarstvo – posebo izdanje, pp: 57, Sarajevo.

Stegner, J., 2004: Bewertungsschema für den Erhaltungszustand des Eremiten, Osmoderma eremita (Scopoli, 1763). Eine prioritäre Art der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie. Naturschutz und Landschaftsplanung, 36(9): 207-276.

Ranius, T., Aguado, L. O., Antonsson, K., Audisio, P., Ballerio, A., Carpaneto, G. M., Chobot, K., Gjurašin, B., Hanssen, O., Huijbregts, H., Lakatos, F., Martin, O., Neculiseanu, Z., Nikitsky, N. B., Paill, W., Pirnat, A., Rizun, V., Ruicanescu, A., Stegner, J., Süda, I., Szwalko, P., Tamutis, V., Telnov, D., Tsinkevich, V., Versteirt, V., Vignon, V., Vögeli, M., Zach, P., 2004: Osmoderma eremita (Coleoptera, Scarabaeidae, Cetoniinae) in Europe. http://www.eremit.net/html/paper2004.html.

 

SAŽETAK

Vrste roda Osmoderma Serville, 1825 rasprostranjene su po palearktičkoj i nearktičkoj regiji. Areal roda je diskontinuiran te možemo reći da postoji: evropsko-maloazijska, istočnoazijska i nearktička grupa vrsta. Na cijelom arealu roda postoji 10 srodnih vrsta, od čega pet živi na području palearktika, četiri na području zapadnog palearktika, dvije u Evropi, i samo jedna u Bosni i Hercegovini: O. eremita Scopoli, 1763.

Prijegledom radova R. Mikšića i vlastitim istraživanjima konstatovano je da jedinke vrste O. eremita Scopoli naseljavaju, vjerovatno, cijelu Bosnu i Hercegovinu, izuzev krajnjeg juga. Potvrđeni bosanskohercegovački lokaliteti u Mikšićevim radovima su: Travnik, Sarajevo, Igman-pl., Ivan-pl. i Višegrad, dok u kolekciji Lelo postoji jedan par ove vrste: Tuzla, jul 1999. godine, ženka, leg. J. Mujanović, det. S. Lelo; Vareš, 08.08.2004. godine, mužjak, leg. A. Vesnić, det. S. Lelo.

Evropski podaci o spomenutoj vrsti ukazuju na veliki interes o stanju njenih populacija. O. eremita Scopoli je zaštićena vrsta po Bernskoj konvenciji još od 1979. godine. Brojni podaci pokazuju da se po IUCN klasifikaciji njene populacije označavaju kao VU (vulnerable), tj. ranjive (Renius i sar., 2004).

Download PDF No. 002f

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *