Suvad Lelo

Departmant of Biology, Faculty of Science and Mathematics, Sarajevo
Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

 

ABSTRACT

Lelo, S. Freyer’s purple emperor, Apatura metis Freyer, 1829 (Papilionoidea: Nymphalidae, Apaturinae), a new species in the butterfly fauna of Bosnia and Herzegovina. In this paper the first data on finding of Freyer’s purple emperor (Apatura metis Freyer, 1829) in Bosnia and Herzegovina are presented. The author has collected two male specimens at the location Bajinci near Bardača (Northern Bosnia and Herzegovina) several hundred meters from the confluence of rivers Vrbas and Sava. Apatura metis Freyer is the 189th undisputed species in the checklist of butterflies of Bosnia and Herzegovina.

Key words: butterflies, biodiversity, Nymphalidae, Nymphalinae, Apatura, iris, ilia, metis, Bosnia and Herzegovina

 

LITERATURE

Apfelbeck, V. (1892). Dojako u južnoj BiH opažane vrste Rophalocera (Dnevni leptirovi). Glasnik zemaljskog muzeja BiH, 2, 192-194.

Forster, W., & Wohlfart, TH. A. (1955). Diurna (Rhopalocera und Hesperiidae). Franckh‘sche Verlagshandlung, Stuttgard, pp. 126.

Higgins, L. G., & Riley, N. D. (1978). Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin, pp. 378.

Higgins, L. G., & Riley, N. D. (1980). Butterflies of Britain and Europe. Collins St. James¢s Place, London, pp. 384.

Higgins, L. G., & Riley, N. D. (1993). Butterflies of Britain and Europe. Collins St. James¢s Place, London, pp. 384.

Jakšić, P. (1988). Karte rasprostranjenja dnevnih leptira Jugoslavije. Jugoslavensko entomološko društvo. Posebna izdanja 1, pp. 214.

Jakšić, P. (1998). Male genitalia of butterflies on Balkan peninsula with a check-list. František Slamka, Bratislava, pp. 152.

Jakšić, P. (2003). Crvena knjiga dnevnih leptira Srbije (Lepidoptera: Hesperioidea i Papilionoidea). Zavod za zaštitu prirode Srbije, Beograd, pp. 198.

Karsholt, O., & Razowski, J. (1996). The Lepidoptera of Europe – A Distributional Checklist. Apollo Books Aps., Stenstrup, pp. 380.

Kudrna, O., (2002). The Distribution Atlas of European Butterflies. Naturschutzbund Deutschland e. V. & Gesellschaft für Schmetterlingsschutz e.V. in co-operation with Apollo Books, pp. 343.

Lelo, S. (2000). Revised inventory of the butterflies of Bosnia and Herzegovina (Insecta: Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea). Natura Croatica, 9(2), 139-156.

Lelo, S. (2004). Revizija Rebelovog popisa leptira Bosne i Hercegovine. Coron`s d.o.o., Sarajevo, pp. 295.

Lelo, S., ed, (2005-2008). Fauna Bosne i Hercegovine – Biosistematski pregledi: 1. te 2.-4. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. Interno izdanje Udruženja za inventarizaciju i zaštitu životinja, Ilijaš, Kanton Sarajevo, pp. 1-403.

Lelo, S. (2007). Contribution to the knowledge of fauna of butterflies in Bosnia and Herzegovina. Acta entomologica serbica, 12(2), 73-92.

Lelo, S. (2008). Dnevni leptiri Bosne i Hercegovine (Lepidoptera: Papilionoidea i Hesperioidea): Ključ za determinaciju vrsta sa osnovnim monografskim podacima. Univerzitetska knjiga. Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo.

Rebel, H. (1904). Studien uber die Lepidopterenfauna der Balkanlander, II Teil Bosni-en und Hercegovina. Annalen des k. k. Naturhistorischen Hofmuseum, XIX, pp. 97-377, Wien, pp. 97- 377.

Sijarić, R. (1980). Fauna lepidoptera Bosne i Hercegovine. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Posebna izdanja, knjiga XLVII, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, knjiga 8. Savjetovanje – Problemi inventarizacije životinjskog svijeta BiH – stanje i perspektive.

Sijarić, R. (1991). Katalog naučne zbirke lepidoptera (Insecta) donatora Bore Mihljevića iz Sarajeva. GMZ, (PN) NS, 30, 169-360.

Tolman, T., & Lewington, R. (1997). Buterflies of Britain & Europe. Harper Collins Publishers. London – Glasgow – New York – Sydney – Auckland – Toronto – Johannesburg, pp. 320.

Tuzov, V. K., ed, (2000). Guide to the Butterflies of Russia and adjacent territories. Volume 2. Pensoft, Sofia – Moscow. http://rusinsects.com/nymph/n-a-meti.htm.

 

SAŽETAK

U svim citiranim popisima dnevnih leptira (Rhopalocera) u Bosni i Hercegovini nije bila poznata vrsta Apatura metis Freyer, s izuzetkom jednog navoda P. Jakšića – tačke u UTM kvadratu na privremenoj karti rasprostranjenja ove vrste u AVNOJ-evskoj Jugoslaviji u središnjem dijelu donjeg toka rijeke Neretve što je prosto nemoguće jer ova vrsta ne dolazi u središnje dijelove Hercegovine. Opće rasprostranjenje spomenute vrste čine područja istočne i jugoistočne Europe, europske Turske, jugozapadne Rusije, Kazahstana, zapadnog Sibira, okoline rijeke Amur, sjeveroistočne Kine, Koreje i Japana. U Europi je zabilježena u dolinama kojima protiču velike rijeke: Austrija (pored Dunava), Mađarska (pored Dunava i Drave), Rumunija (pored rijeke Dunav), ?Slovenija (pored Save), Hrvatska (pored rijeke Dunav), sjeverna Srbija (pored rijeka Dunav i Sava), Bugarska i sjeverne Grčka (pored velikog broja rijeka) te u europskim dijelovima Turske (pored rijeka Evros, Balli i Inecik).

10. augusta 2008. godine u periodu između 10-13h istraživano je područje iznad raskršća Bardača – Bajinci, oko 4.100 metara od skretanja ka Bajincima, preciznije rečeno od skretanja na makadam do lijeve obale rijeke Vrbas. Od početka šumske sastojine uočavane su vrlo aktivne jedinke (njih oko 20) roda Apatura Fabricius, 1807, ali bez mnogo šansi za njihovo hvatanje. Ipak, autor je uhvatio dvije indidividue: prvu dok je letjela pored vegetacije u blizini rijeke i drugu dok se odmarala pored lokvica na makadamskom putu.

Obje individue su identificirane kao mužjaci vrste Apatura metis Freyer, 1829 koja je 189 nedvojbena vrsta u fauni dnevnih leptira Bosne i Hercegovine.

Download PDF No. 005bb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *